ตาข่ายทอ (CHAIN LINK FENCING)

ตาข่ายทอ (CHAIN LINK FENCING) ลวดตาข่ายทอ (ลวดตาข่ายถัก) เกิดจากการนำลวดที่ได้ผ่านการ ชุบกัลวาไนซ์คุณภาพสูงจนเส้นลวดมีความเงางาม และทนทานต่อการเป็นสนิม มาทำการถักเป็นตาข่ายด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติที่ทันสมัย จึงทำให้สินค้าของเรามีมาตรฐานเท่ากันทุกม้วน และมีความแข็งแรงทนทาน


ตารางแสดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลวด และระะยะห่างของลวดตาข่ายทอ

เบอร์ 8 เบอร์ 9 เบอร์ 10 เบอร์ 11 เบอร์ 12 เบอร์ 13 เบอร์ 14
4.0 มม. 3.6 มม. 3.2 มม. 3.0 มม. 2.6 มม. 2.3 มม. 2.0 มม.
1" 1" 1" 1" 1" 1" 1"
1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4"
1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"
1 3/4" 1 3/4" 1 3/4" 1 3/4" 1 3/4" 1 3/4" 1 3/4"
2" 2" 2" 2" 2" 2" 2"
2 1/4" 2 1/4" 2 1/4" 2 1/4" 2 1/4" 2 1/4" -
2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" -
3" 3" 3" 3" 3" - -