ลวดตะแกรงกรงไก่ (Chicken Wire Mesh)

ลวดตะแกรงกรงไก่ (Chicken Wire Mesh) ตะแกรงกรงไก่คือ ตาข่ายที่ทำมาจากลวดซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะงานกสิกรรม หรืองานก่อสร้าง ซึ่งสำหรับงานก่อสร้างนั้นตะแกรงกรงไก่จะใช้ในงานกำแพง ฉาบปูนเสริมแรงยึดเกาะ เพิ่มความแข็งแรงของผนัง และสามารถช่วยลดการแตกร้าวของผนังได้อีกด้วย


รายละเอียดเกี่ยวกับ "ลวดตะแกรงกรงไก่"

ตาห่าง เบอร์ มม. กว้าง x ยาว น้ำหนัก / ม้วน
1/2" 22 0.7 90 ซม. x 30 ม. 15.00 กก.
22 0.7 120 ซม. x 30 ม. 21.00 กก.
24 0.5 90 ซม. x 30 ม. 10.50 กก.
ตาห่าง เบอร์ มม. กว้าง x ยาว น้ำหนัก / ม้วน
3/4" 19 1.0 90 ซม. x 30 ม. 21.00 กก.
19 1.0 120 ซม. x 30 ม. 28.00 กก.
22 0.7 90 ซม. x 30 ม. 10.50 กก.
ตาห่าง เบอร์ มม. กว้าง x ยาว น้ำหนัก / ม้วน
1" 18 1.2 90 ซม. x 30 ม. 21.00 กก.
18 1.2 120 ซม. x 30 ม. 28.00 กก.
20 0.8 90 ซม. x 30 ม. 10.50 กก.