ตะแกรงสาน (CRIMPED WIRE MESH)

ตะแกรงสาน (CRIMPED WIRE MESH) มีหลายชื่อให้เรียกเช่นกันไม่ว่าจะเป็น ตะแกรงสี่เหลี่ยม, ตะแกรงสานหรือตะแกรงตัวหนอน, ตะแกรงลวดสาน หรือที่นิยมเรียกอีกชื่อว่าตะแกรงตัวหนอน ซึ่งมีความหมายเดียวกันคือตะแกรงที่มีลวดเป็นเส้นหยักๆคล้ายกับตัวหนอนมาสานขัดกันเป็นตาราง


ผลิตตาถี่สุดที่ 1/2" ที่ขนาดลวด 2.6 มม. ลงมา (No.12-14) ผลิตได้ตาม หน้ากว้าง * ความยาว ที่ต้องการใช้งาน

เบอร์ 8 เบอร์ 9 เบอร์ 10 เบอร์ 11 เบอร์ 12 เบอร์ 13 เบอร์ 14
4.0 มม. 3.6 มม. 3.2 มม. 3.0 มม. 2.6 มม. 2.3 มม. 2.0 มม.
1" 1" 1" 1" 1" 1" 1"
11/4" 11/4" 11/4" 11/4" 11/4" 11/4" -
11/2" 11/2" 11/2" 11/2" 11/2" 11/2" -
13/4" 13/4" 13/4" 13/4" 13/4" 13/4" -
2" 2" 2" 2" 2" - -
21/4" 21/4" 21/4" 21/4" 21/4" - -
21/2" 21/2" 21/2" 21/2" - - -
3" 3" 3" 3" - - -