ตะแกรงสาน (CRIMPED WIRE MESH)

ผลิตตาถี่สุดที่ 1/2" ที่ขนาดลวด 2.6 มม. ลงมา (No.12-14) ผลิตได้ตาม หน้ากว้าง * ความยาว ที่ต้องการใช้งาน

เบอร์ 8 เบอร์ 9 เบอร์ 10 เบอร์ 11 เบอร์ 12 เบอร์ 13 เบอร์ 14
4.0 มม. 3.6 มม. 3.2 มม. 3.0 มม. 2.6 มม. 2.3 มม. 2.0 มม.
1" 1" 1" 1" 1" 1" 1"
11/4" 11/4" 11/4" 11/4" 11/4" 11/4" -
11/2" 11/2" 11/2" 11/2" 11/2" 11/2" -
13/4" 13/4" 13/4" 13/4" 13/4" 13/4" -
2" 2" 2" 2" 2" - -
21/4" 21/4" 21/4" 21/4" 21/4" - -
21/2" 21/2" 21/2" 21/2" - - -
3" 3" 3" 3" - - -