ลวดหนามหีบเพลง / ใบมีด (RAZOR BARBED WIRE)

รายละเอียดเกี่ยวกับ "ลวดหนามหีบเพลง / ใบมีด (RAZOR BARBED WIRE)"

ชนิด ใบมีดหนา เส้นลวดโต ความยาวใบมีด กว้าง ช่องห่าง วงโต จำนวนวง 1 ม้วน / ยาว โตหลังติดตั้ง น้ำหนักต่อม้วน
สังกะสี 0.5 2.5 22 16 34 450 102 12 M 430 14.3
สังกะสี 0.5 2.5 22 16 34 500 102 12 M 480 15.9
สังกะสี 0.5 2.5 22 16 34 600 72 10 M 570 13.5
สังกะสี 0.5 2.5 22 16 34 700 72 10 M 670 15.7
สังกะสี 0.5 2.5 22 16 34 900 56 9 M 840 15.7
สังกะสี 0.5 2.5 22 16 34 960 56 9 M 900 16.8