ตะแกรงไวร์เมช (WIREMESH)

ตะแกรงเหล็กไวร์เมช (Wire Mesh) สามารถเรียกได้หลายแบบเช่น ไวร์เมท, ไวเมช, ไวเมท, ไวเมต คือ ตะแกรงเหล็กกล้าที่เชื่อมติดกันเป็นตะแกรงเพื่อเสริมกำลังคอนกรีตให้ยึดเกาะติดกันสำหรับสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในสมัยก่อนจะใช้วิธีการผูกกับเหล็ก เพื่อใช้ในการเทพื้นนั้นเป็นวิธีการที่เสียเวลาและคนงานเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นจึงได้มีการประยุกต์นำ "ตะแกรงเหล็กไวร์เมช" มาช่วยลดเวลา และขั้นตอนลง


รายละเอียดเกี่ยวกับ "ตะแกรงไวร์เมช (WIREMESH)"

ขนาดลวด (มม.) ชนิดลวด ขนาดระยะห่าง (@) ขนาดตาราง สั่งผลิตได้
3,4,6,8,9,12 และขนาดอื่นๆ ลวดเส้นกลม 15*15 สั่งตัดได้ตามหน้างาน
3,4,6,8,9,12 และขนาดอื่นๆ ลวดเส้นกลม 20*20 สั่งตัดได้ตามหน้างาน
3,4,6,8,9,12 และขนาดอื่นๆ ลวดเส้นกลม 25*25 สั่งตัดได้ตามหน้างาน
3,4,6,8,9,12 และขนาดอื่นๆ ลวดเส้นกลม 50*50 สั่งตัดได้ตามหน้างาน
3,4,6,8,9,12 และขนาดอื่นๆ ลวดข้ออ้อย 20*20 สั่งตัดได้ตามหน้างาน
3,4,6,8,9,12 และขนาดอื่นๆ ลวดข้ออ้อย 25*25 สั่งตัดได้ตามหน้างาน
3,4,6,8,9,12 และขนาดอื่นๆ ลวดข้ออ้อย 50*50 สั่งตัดได้ตามหน้างาน